Jazykový audit

Co je to jazykový audit?

 • jedná se o jazykové testování, jehož cílem je stanovit aktuální jazykovou úroveň účastníků
 • audit vyhodnotí jazykové kompetence zaměstnanců v různých oblastech (např. v administrativě - telefonování, korespondence, v mluveném projevu a v  porozumění, při vedení obchodního jednání atd.), zjistí, v čem mají zaměstnanci znalosti dobré a zároveň na co je potřeba se ještě při studiu zaměřit
 • jazyková úroveň účastníků testování je stanovena dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) do úrovní A1-C2 

Pro koho je jazykový audit určen?

 • audit je určen jak pro velké i malé společnosti, které přijímají do svých řad nové zaměstnance a chtějí zjistit jejich jazykovou úroveň
 • pro potřebu nezávislého zhodnocení účastníků probíhajícího jazykového vzdělávání
 • pro samostatné zájemce o zaměstnání, např. před pracovním pohovorem

Jak často a kdy se audit provádí?

 • 1-2 x ročně, nebo častěji - na základě požadavků klienta
 • při změně vzdělávací agentury
 • na počátku a konci školního roku
 • v případě průběžného auditu - 1 x měsíčně formou průběžného testování

K čemu slouží výsledek jazykového auditu? 

 • k sestavení či úpravě studijního programu tak, aby vyhovoval každému z účastníků kurzu
 • ke správnému zařazení studentů do jednotlivých skupin
 • jako podklad k výběrovému řízení na novou pracovní pozici
 • k vydání osvědčení o aktuální jazykové úrovni
 • k vydání slovního hodnocení (posudku) o současné jazykové úrovni účastníka auditu     
 • k posouzení počáteční jazykové úrovni (před začátkem jazykového vzdělávání) či koncové jazykové úrovně (na konci jazykového kurzu)
 • k posouzení jazykového pokroku a stanovení dalšího výukového plánu 

Jaký je výstup z jazykového auditu?

 • hodnotící zpráva obsahující slovní hodnocení jazykové úrovně v jednotlivých jazykových oblastech
 • v případě hromadného jazykového auditu hodnotící zpráva obsahující slovní hodnocení každého účastníka a tabulkový přehled všech testovaných osob v každé z testovaných oblastí
 • osvědčení o absolovaném auditu s uvedením dosažení jazykové úrovně

Dlouhodobě k účelu auditu využíváme také moderní interaktivní on-line testy z nakladatelství Oxford.

V případě uzavření smlouvy na jazykové vzdělání minimálně na 1 rok a pro současné klienty jazykového centra eXcel je provedení auditu ZDARMA.

V ostatních případech se cena stanovuje na základě počtu účastníků auditu a také dle rozsahu auditu.

Reference auditovaných společností

 • VAE Controls, s.r.o. - pravidelný audit 2 x ročně
 • Démos trade, s.r.o. - závěrečný audit 1 x ročně
 • Elcom, a.s. - počáteční audit
 • OKD Bastro, a.s. (dnes Bucyrus Czech Republic, a.s.) - nezávislý audit
 • a další